Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изведба на работи за реконструкција на објектот НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Изведба на работи за реконструкција на објектот НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово
Времетраење проект:
Почеток 20.03.2023
Предвиден крај 15.12.2023
Крај
Почетен датум:
20.03.2023
Краен датум:
Датум завршување:
15.12.2023
Вид проект:
Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Општина:
Куманово
Буџетска програма:
Капитални дотации во областа на културата до општините


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Доследна примена на Законот за рамномерен регионален развој(*) во поглед на издвојување на средствата за регионален развој најмалку во висина од 1% од БДП0,000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА0,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија