Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Обезбедување на проектно техничка документација за реконструкција на објектот на НУ Музеј на Р. С. Македонија, НУ Национална галерија на Р. С. Македонија, НУ ЦК „Антон Панов“ - Струмица

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Обезбедување на проектно техничка документација за реконструкција на објектот на НУ Музеј на Р. С. Македонија, НУ Национална галерија на Р. С. Македонија, НУ ЦК „Антон Панов“ - Струмица
Времетраење проект:
Почеток 20.03.2023
Предвиден крај 15.12.2023
Крај
Почетен датум:
20.03.2023
Краен датум:
Датум завршување:
15.12.2023
Вид проект:
Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Општина:
Струмица
Буџетска програма:
Капитални дотации во областа на културата до општините


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Доследна примена на Законот за рамномерен регионален развој(*) во поглед на издвојување на средствата за регионален развој најмалку во висина од 1% од БДП0,000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА0,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија