Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Еднодневни масовни акции за пошумување на Република Македонија

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Еднодневни масовни акции за пошумување на Република Македонија
Времетраење проект:
Почеток 10.12.2010
Предвиден крај 31.12.2010
Крај
Почетен датум:
10.12.2010
Краен датум:
Датум завршување:
31.12.2010
Вид проект:
Институција:
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
Општина:
Скопје
Буџетска програма:
АДМИНИСТРАЦИЈА


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Обезбедување погодна деловна клима во планските региони312.500,00312.500,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаВлада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат312.500,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија