Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.184.632.975,00198.317.679,016,52477.947.322,0311,18-279.629.643,02
Источен регион11,28905.943.048,00186.814.140,946,14143.572.820,003,3643.241.320,94
Југозападен регион13,311.068.980.671,00659.355.113,7221,69351.152.380,748,21308.202.732,98
Југоисточен регион11,16896.305.356,00196.795.773,756,47227.454.827,765,32-30.659.054,01
Пелагониски регион11,88954.131.508,00297.956.348,459,80218.126.783,595,1079.829.564,86
Полошки регион13,151.056.130.415,00334.273.085,0010,99303.614.759,007,1030.658.326,00
Североисточен регион17,291.388.630.789,00221.300.998,817,281.899.132.543,2744,42-1.677.831.544,46
Скопски регион7,18576.655.238,00945.756.256,0531,10654.503.365,4715,31291.252.890,58


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2364.306.920,00174.770.998,0047,97189.535.922,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ#ca29ee19.800.000,0019.800.000,00100,000,00
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ#f9a2a20,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#a6637144.847.730,0049.754.710,00110,94-4.906.980,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b0,000,000,000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d77770,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e777187.480.000,0070.058.455,0037,37117.421.545,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e297175.340.524,502.082.929.067,671.187,93-1.907.588.543,17
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c4.760.100,004.760.100,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f337370,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd530.045.285,40363.408.618,3968,56166.636.667,01
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ#ef67671.293.250.553,00746.514.903,0057,72546.735.650,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f119.065.767,00119.191.060,00100,11-125.293,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО#224e3711.094.312,0019.318.011,00174,13-8.223.699,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b91231.673.663,82175.787.693,7975,8855.885.970,03
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b1958.904.540,00449.211.185,00762,61-390.306.645,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d0,000,000,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија