Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,75967.215.407,24329.616.507,707,08283.067.017,508,5346.549.490,21
Источен регион11,28739.753.719,38369.505.485,327,93225.031.117,026,78144.474.368,30
Југозападен регион13,31873.345.607,27483.738.260,9710,38397.493.856,0211,9886.244.404,96
Југоисточен регион11,16732.135.246,47394.318.306,028,46280.196.892,488,44114.121.413,54
Пелагониски регион11,88779.499.259,12542.990.642,7111,66439.689.821,9113,25103.300.820,80
Полошки регион13,15862.746.752,821.003.616.844,1321,54434.937.446,4213,10568.679.397,72
Североисточен регион17,291.133.817.104,18380.181.881,008,16278.133.859,008,38102.048.022,00
Скопски регион7,18470.796.903,521.154.586.227,7024,78980.326.937,9829,54174.259.289,72


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2301.795.535,00301.795.535,00100,000,00
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ#f9a2a218.087.057,0018.087.057,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#a6637122.097.977,0022.097.977,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b122.734.000,0042.671.245,0034,7780.062.755,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d7777140.205.316,00140.205.316,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e777703.411.015,00138.080.496,0019,63565.330.519,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e2970,000,000,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c143.698.871,00143.735.561,00100,03-36.690,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f3373799.316.356,0099.316.356,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd267.955.500,00269.377.136,00100,53-1.421.636,00
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ#ef6767721.325.384,50682.115.789,0094,5639.209.595,50
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f508.657.246,00207.007.933,0040,70301.649.313,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО#224e37145.673.121,00145.673.121,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b91293.098.211,05182.920.505,3262,41110.177.705,73
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b191.150.698.566,00905.992.921,0078,73244.705.645,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d19.800.000,0019.800.000,00100,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија