Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион0,000,0066.190.186,706,6010.858.743,003,7255.331.443,70
Источен регион0,000,00109.097.288,3210,8738.613.041,0213,2470.484.247,30
Југозападен регион0,000,00106.769.854,0410,6422.880.076,877,8483.889.777,18
Југоисточен регион0,000,00141.418.795,0214,0928.281.346,009,70113.137.449,02
Пелагониски регион0,000,00130.044.714,8012,9628.176.373,129,66101.868.341,68
Полошки регион0,000,00187.235.532,1318,6624.665.050,428,46162.570.481,72
Североисточен регион0,000,0058.675.495,005,858.366.982,002,8750.308.513,00
Скопски регион0,000,00203.984.577,4820,33129.845.890,9244,5274.138.686,56


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2160.889.999,00160.889.999,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#f74d0922.097.977,0022.097.977,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b0,000,000,000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d77770,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e77789.760.000,007.988.776,008,9081.771.224,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e2970,000,000,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f337373.813.038,003.813.038,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f207.000.000,000,000,00207.000.000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b91171.100.773,4925.260.458,3414,76145.840.315,15
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b19328.954.656,0051.837.255,0015,76277.117.401,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d19.800.000,0019.800.000,00100,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија