Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.184.632.975,00178.870.244,6710,52464.798.716,0315,29-285.928.471,36
Источен регион11,28905.943.048,00109.569.361,016,45118.008.151,003,88-8.438.790,00
Југозападен регион13,311.068.980.671,00163.060.832,729,59202.134.173,746,65-39.073.341,02
Југоисточен регион11,16896.305.356,00145.972.694,648,59180.083.812,765,92-34.111.118,12
Пелагониски регион11,88954.131.508,00196.123.782,3311,54181.759.783,595,9814.363.998,74
Полошки регион13,151.056.130.415,00258.354.541,0015,20250.698.270,008,257.656.271,00
Североисточен регион17,291.388.630.789,00204.052.779,0012,011.365.137.000,6344,91-1.161.084.221,63
Скопски регион7,18576.655.238,00443.515.420,6826,10276.900.343,939,11166.615.076,75


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2263.512.956,00128.734.919,0048,85134.778.037,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ#ca29ee19.800.000,0019.800.000,00100,000,00
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ#f9a2a20,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#a6637144.847.730,0049.754.710,00110,94-4.906.980,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b0,000,000,000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d77770,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e777187.480.000,0070.058.455,0037,37117.421.545,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e297175.340.524,501.565.982.234,67893,11-1.390.641.710,17
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c4.760.100,004.760.100,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f337370,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd530.045.285,40363.408.618,3968,56166.636.667,01
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ#ef6767122.064.000,00122.064.000,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f119.065.767,00119.191.060,00100,11-125.293,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО#224e370,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b91173.698.753,14146.554.969,6184,3727.143.783,53
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b1958.904.540,00449.211.185,00762,61-390.306.645,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d0,000,000,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија