Финансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаВлада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат312.500,00